Where’s that elephant when you want him? Kalvan (Tamil). Director: PV Shankar. Cast: Bharathiraja, GV Prakash Kumar, Ivana, Dheena.